SONY

MPC-2610 - SELP18105G |Informacje o zgodności

SELP18105G

E PZ 18-105mm F4 G OSS
sample: SELP18105G
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • Można zmienić kierunek działania pierścienia regulacji zoomu przez aktualizację oprogramowania sprzętowego obiektywu do wersji 02 lub nowszej.