SONY

NEX-5 - 2572 |ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

AF REFLEX 500/8

LA-EA5

 • ไม่สามารถใช้โฟกัสอัตโนมัติได้
 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับการควบคุมฉากหลังพร่ามัว
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ถ้าคุณติดตั้ง [เลนส์ A-mount] โดยใช้อะแดปเตอร์เมาส์, ฟังก์ชัน assist MF จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส คุณสามารถขยายภาพด้วยการเลือกฟังก์ชัน [การขยายโฟกัส] หรือ [assist MF] ให้กับปุ่มใด ๆ ใน "การตั้งค่าปุ่มแบบกำหนดเอง"

LA-EA4

 • ไม่สามารถเลือกเฟรมโฟกัสเฉพาะที่ได้ยกเว้นที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (Sport AF frame)
 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับการควบคุมฉากหลังพร่ามัว
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • มีใช้งานกับเฟิร์มแวร์ของกล้อง Ver.05 หรือใหม่กว่า
 • ฟังก์ชัน [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม] และ [การค้นหาใบหน้า] ไม่ทำงาน
 • ถ้าคุณติดตั้ง [เลนส์ A-mount] โดยใช้อะแดปเตอร์เมาส์, ฟังก์ชัน assist MF จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส คุณสามารถขยายภาพด้วยการเลือกฟังก์ชัน [การขยายโฟกัส] หรือ [assist MF] ให้กับปุ่มใด ๆ ใน "การตั้งค่าปุ่มแบบกำหนดเอง"

LA-EA3

 • ไม่สามารถใช้โฟกัสอัตโนมัติได้
 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับการควบคุมฉากหลังพร่ามัว
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ถ้าคุณติดตั้ง [เลนส์ A-mount] โดยใช้อะแดปเตอร์เมาส์, ฟังก์ชัน assist MF จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส คุณสามารถขยายภาพด้วยการเลือกฟังก์ชัน [การขยายโฟกัส] หรือ [assist MF] ให้กับปุ่มใด ๆ ใน "การตั้งค่าปุ่มแบบกำหนดเอง"

LA-EA2

 • ไม่สามารถเลือกเฟรมโฟกัสเฉพาะที่ได้ยกเว้นที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (Sport AF frame)
 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับการควบคุมฉากหลังพร่ามัว
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • มีใช้งานกับเฟิร์มแวร์ของกล้อง Ver.05 หรือใหม่กว่า
 • ฟังก์ชัน [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม] และ [การค้นหาใบหน้า] ไม่ทำงาน
 • ถ้าคุณติดตั้ง [เลนส์ A-mount] โดยใช้อะแดปเตอร์เมาส์, ฟังก์ชัน assist MF จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส คุณสามารถขยายภาพด้วยการเลือกฟังก์ชัน [การขยายโฟกัส] หรือ [assist MF] ให้กับปุ่มใด ๆ ใน "การตั้งค่าปุ่มแบบกำหนดเอง"

LA-EA1

 • ไม่สามารถใช้โฟกัสอัตโนมัติได้
 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับการควบคุมฉากหลังพร่ามัว
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ถ้าคุณติดตั้ง [เลนส์ A-mount] โดยใช้อะแดปเตอร์เมาส์, ฟังก์ชัน assist MF จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส คุณสามารถขยายภาพด้วยการเลือกฟังก์ชัน [การขยายโฟกัส] หรือ [assist MF] ให้กับปุ่มใด ๆ ใน "การตั้งค่าปุ่มแบบกำหนดเอง"