SONY

NEX-5R - SEL35F14GM |Thông tin tương thích

SEL35F14GM

FE 35mm F1.4 GM

sample: SEL35F14GM