SONY

NEX-FS100 - SAL50F14 |ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

SAL50F14

50mm F1.4

sample: SAL50F14

LA-EA5

  • ไม่สามารถใช้โฟกัสอัตโนมัติได้
  • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
  • ไม่รองรับ SteadyShot
  • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
  • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA4

  • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
  • ไม่รองรับ SteadyShot
  • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
  • ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) คุณสามารถเลือกช่องรับแสงก่อนการบันทึกได้เมื่อทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด A (กำหนดค่าช่องรับแสง)
  • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • จะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้หลังจากอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของกล้องเป็นเวอร์ชั่น 2.00 หรือใหม่กว่า
  • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
  • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA3

  • ไม่สามารถใช้โฟกัสอัตโนมัติได้
  • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
  • ไม่รองรับ SteadyShot
  • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
  • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA2

  • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
  • ไม่รองรับ SteadyShot
  • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
  • ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) คุณสามารถเลือกช่องรับแสงก่อนการบันทึกได้เมื่อทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด A (กำหนดค่าช่องรับแสง)
  • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • จะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้หลังจากอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของกล้องเป็นเวอร์ชั่น 2.00 หรือใหม่กว่า
  • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
  • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA1

  • ไม่สามารถใช้โฟกัสอัตโนมัติได้
  • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
  • ไม่รองรับ SteadyShot
  • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
  • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน