SONY

PXW-FS7M2 - SEL20F18G |Thông tin tương thích

SEL20F18G

FE 20mm F1.8 G

sample: SEL20F18G