SONY

SAL2470Z - ILCE-QX1 |ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

ILCE-QX1

LA-EA5

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ฟังก์ชัน [Lens Comp] (การชดเชยเลนส์) ไม่ทำงาน
 • โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานในโหมดภาพเคลื่อนไหว

LA-EA4

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ฟังก์ชัน [Lens Comp] (การชดเชยเลนส์) ไม่ทำงาน
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • ชัตเตอร์แบบสัมผัสและการปรับ AF ด้วยสัมผัสไม่ทำงาน

LA-EA3

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ฟังก์ชัน [Lens Comp] (การชดเชยเลนส์) ไม่ทำงาน
 • โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานในโหมดภาพเคลื่อนไหว

LA-EA2

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ฟังก์ชัน [Lens Comp] (การชดเชยเลนส์) ไม่ทำงาน
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • ชัตเตอร์แบบสัมผัสและการปรับ AF ด้วยสัมผัสไม่ทำงาน

LA-EA1

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ฟังก์ชัน [Lens Comp] (การชดเชยเลนส์) ไม่ทำงาน
 • โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานในโหมดภาพเคลื่อนไหว