SONY

SAL2470Z - NEX-C3 |Informacje o zgodności

NEX-C3

LA-EA5

 • Dostępne z adapterem gniazda obiektywu.
 • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
 • Funkcja Photo Creativity nie działa.
 • Podczas nagrywania filmu wartość przysłony jest stała. Przysłonę można ustawić przed rozpoczęciem nagrywania w przypadku nagrywania filmu w trybie A (Preselekcja przysłony).
 • Można używać funkcji autofokusa (AF-S (pojedynczy AF)). Automatyczne ustawianie ostrości w aparacie z obiektywem z mocowaniem A trwa dłużej niż w aparacie z obiektywem z mocowaniem E. (Czas ten wynosi średnio od 2 do 7 sekund; w oparciu o standardy pomiarowe firmy Sony). Czas ustawiania ostrości zależy od wybranych obiektów oraz warunków oświetleniowych. Podczas nagrywania filmu z użyciem autofokusa dźwięk pracy obiektywu może się również nagrać.
 • W przypadku obiektywu z mocowaniem A korzystającego z adaptera gniazda obiektywu funkcja MF Assist [Wspomaganie MF] nie działa automatycznie po obróceniu pierścienia ostrości. Można powiększyć obraz przez wybranie funkcji Focus Magnifier [Zwiększenie ostrości] lub MF Assist [Wspomaganie MF] dla dowolnego przycisku w obszarze "Custom Key Settings" [Główne ustawienia niestandardowe].

LA-EA4

 • Dostępne z adapterem gniazda obiektywu.
 • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
 • Funkcja Photo Creativity nie działa.
 • Podczas nagrywania filmu z użyciem autofokusu dźwięk pracy obiektywu może się również nagrać.
 • Dostępny od wersji 02 oprogramowania wbudowanego aparatu.
 • Podczas korzystania z funkcji AF (Autofokus) w trakcie nagrywania filmu wartość przysłony będzie ustawiona na F3,5 lub najniższą dostępną wartość, jeżeli jasność obiektywu jest mniejsza niż F3,5. Podczas korzystania z funkcji MF (Ręczne ustawienie ostrości) przysłonę można ustawić przed rozpoczęciem nagrywania w przypadku nagrywania filmu w trybie A (Preselekcja przysłony).
 • Funkcje Smile Shutter [Wykrywanie uśmiechu] oraz Face Detection [Wykrywanie twarzy] nie działają.
 • NEX-5, 3 i C3 z obiektywem LA-EA4 są dostępne wyłącznie w przypadku szerokiego obszaru AF.
 • W przypadku obiektywu z mocowaniem A korzystającego z adaptera gniazda obiektywu funkcja MF Assist [Wspomaganie MF] nie działa automatycznie po obróceniu pierścienia ostrości. Można powiększyć obraz przez wybranie funkcji Focus Magnifier [Zwiększenie ostrości] lub MF Assist [Wspomaganie MF] dla dowolnego przycisku w obszarze "Custom Key Settings" [Główne ustawienia niestandardowe].

LA-EA3

 • Dostępne z adapterem gniazda obiektywu.
 • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
 • Funkcja Photo Creativity nie działa.
 • Podczas nagrywania filmu wartość przysłony jest stała. Przysłonę można ustawić przed rozpoczęciem nagrywania w przypadku nagrywania filmu w trybie A (Preselekcja przysłony).
 • Można używać funkcji autofokusa (AF-S (pojedynczy AF)). Automatyczne ustawianie ostrości w aparacie z obiektywem z mocowaniem A trwa dłużej niż w aparacie z obiektywem z mocowaniem E. (Czas ten wynosi średnio od 2 do 7 sekund; w oparciu o standardy pomiarowe firmy Sony). Czas ustawiania ostrości zależy od wybranych obiektów oraz warunków oświetleniowych. Podczas nagrywania filmu z użyciem autofokusa dźwięk pracy obiektywu może się również nagrać.
 • W przypadku obiektywu z mocowaniem A korzystającego z adaptera gniazda obiektywu funkcja MF Assist [Wspomaganie MF] nie działa automatycznie po obróceniu pierścienia ostrości. Można powiększyć obraz przez wybranie funkcji Focus Magnifier [Zwiększenie ostrości] lub MF Assist [Wspomaganie MF] dla dowolnego przycisku w obszarze "Custom Key Settings" [Główne ustawienia niestandardowe].

LA-EA2

 • Dostępne z adapterem gniazda obiektywu.
 • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
 • Funkcja Photo Creativity nie działa.
 • Podczas nagrywania filmu z użyciem autofokusu dźwięk pracy obiektywu może się również nagrać.
 • Dostępny od wersji 02 oprogramowania wbudowanego aparatu.
 • Podczas korzystania z funkcji AF (Autofokus) w trakcie nagrywania filmu wartość przysłony będzie ustawiona na F3,5 lub najniższą dostępną wartość, jeżeli jasność obiektywu jest mniejsza niż F3,5. Podczas korzystania z funkcji MF (Ręczne ustawienie ostrości) przysłonę można ustawić przed rozpoczęciem nagrywania w przypadku nagrywania filmu w trybie A (Preselekcja przysłony).
 • Funkcje Smile Shutter [Wykrywanie uśmiechu] oraz Face Detection [Wykrywanie twarzy] nie działają.
 • W przypadku obiektywu z mocowaniem A korzystającego z adaptera gniazda obiektywu funkcja MF Assist [Wspomaganie MF] nie działa automatycznie po obróceniu pierścienia ostrości. Można powiększyć obraz przez wybranie funkcji Focus Magnifier [Zwiększenie ostrości] lub MF Assist [Wspomaganie MF] dla dowolnego przycisku w obszarze "Custom Key Settings" [Główne ustawienia niestandardowe].

LA-EA1

 • Dostępne z adapterem gniazda obiektywu.
 • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
 • Funkcje autofokusa (AF-S (pojedynczy AF) dostępne po zaktualizowaniu oprogramowania wbudowanego adaptera gniazda obiektywu (LA-EA1) do wersji 02 lub nowszej.
 • Funkcja Photo Creativity nie działa.
 • Podczas nagrywania filmu wartość przysłony jest stała. Przysłonę można ustawić przed rozpoczęciem nagrywania w przypadku nagrywania filmu w trybie A (Preselekcja przysłony).
 • W przypadku obiektywu z mocowaniem A korzystającego z adaptera gniazda obiektywu funkcja MF Assist [Wspomaganie MF] nie działa automatycznie po obróceniu pierścienia ostrości. Można powiększyć obraz przez wybranie funkcji Focus Magnifier [Zwiększenie ostrości] lub MF Assist [Wspomaganie MF] dla dowolnego przycisku w obszarze "Custom Key Settings" [Główne ustawienia niestandardowe].