SONY

SAL70200G - NEX-FS700 |ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

NEX-FS700

LA-EA5

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
 • สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF แบบภาพเดียว)) ได้ (เดิม : สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF เดี่ยว)) ได้* เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount ความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติจะช้ากว่าเมื่อติดตั้งเลนส์ E-mount (ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนได้ขึ้นกับตัววัตถุหรือความสว่างของสภาพแวดล้อมในการถ่าย)* โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
 • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
 • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA4

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
 • ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) คุณสามารถเลือกช่องรับแสงก่อนการบันทึกได้เมื่อทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด A (กำหนดค่าช่องรับแสง)
 • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
 • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA3

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
 • สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF แบบภาพเดียว)) ได้ (เดิม : สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF เดี่ยว)) ได้* เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount ความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติจะช้ากว่าเมื่อติดตั้งเลนส์ E-mount (ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนได้ขึ้นกับตัววัตถุหรือความสว่างของสภาพแวดล้อมในการถ่าย)* โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
 • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
 • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA2

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
 • ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) คุณสามารถเลือกช่องรับแสงก่อนการบันทึกได้เมื่อทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด A (กำหนดค่าช่องรับแสง)
 • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
 • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน

LA-EA1

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
 • สัญญาณรบกวนเลนส์ที่เกิดจากการทำงานของกล้อง เช่น การซูมและโฟกัสอาจถูกบันทึกได้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานในโหมดภาพถ่ายหลังจากที่เฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์เมาท์ (LA-EA1) ได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น 0.2 หรือใหม่กว่า ・ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้ช้าลงเมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount มากกว่าเมื่อใช้เลนส์ E-mount (ประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ต่างออกไปขึ้นอยู่กับแบบและแสงขณะถ่ายภาพ)
 • ไม่สามารถใช้การปรับรูรับแสงอัตโนมัติได้ในโหมดภาพยนตร์
 • การเปลี่ยนรูรับแสงขณะบันทึกภาพอาจทำให้เกิดเสียง หรือทำให้จอสว่างขึ้นขณะที่ทำงาน