SONY

SAL70200G - NEX-VG10 |ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

NEX-VG10

LA-EA5

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ช่องรับแสงจะคงที่ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด P หรือโหมด S
 • ในการติดเลนส์บนตัวกล้องวิดีโอจำเป็นต้องมีการปรับมุมของขาตั้งเมาส์ตามไปด้วย
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF แบบภาพเดียว)) ด้วยการอัพเกรดระบบซอฟต์แวร์สำหรับกล้องเป็น Ver.02 หรือใหม่กว่า * เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount ความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติจะช้ากว่าเมื่อติดตั้งเลนส์ E-mount (ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนได้ขึ้นกับตัววัตถุหรือความสว่างของสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ) * ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย

LA-EA4

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ในการติดเลนส์บนตัวกล้องวิดีโอจำเป็นต้องมีการปรับมุมของขาตั้งเมาส์ตามไปด้วย
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • มีใช้งานกับเฟิร์มแวร์ของกล้อง Ver.03 หรือใหม่กว่า
 • ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) ในโหมด A (กำหนดค่าช่องรับแสง), หรือ M (แมนนวล) คุณสามารถปรับช่องรับแสงได้ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

LA-EA3

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ช่องรับแสงจะคงที่ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด P หรือโหมด S
 • ในการติดเลนส์บนตัวกล้องวิดีโอจำเป็นต้องมีการปรับมุมของขาตั้งเมาส์ตามไปด้วย
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF แบบภาพเดียว)) ด้วยการอัพเกรดระบบซอฟต์แวร์สำหรับกล้องเป็น Ver.02 หรือใหม่กว่า * เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount ความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติจะช้ากว่าเมื่อติดตั้งเลนส์ E-mount (ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนได้ขึ้นกับตัววัตถุหรือความสว่างของสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ) * ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย

LA-EA2

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ในการติดเลนส์บนตัวกล้องวิดีโอจำเป็นต้องมีการปรับมุมของขาตั้งเมาส์ตามไปด้วย
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • มีใช้งานกับเฟิร์มแวร์ของกล้อง Ver.03 หรือใหม่กว่า
 • ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) ในโหมด A (กำหนดค่าช่องรับแสง), หรือ M (แมนนวล) คุณสามารถปรับช่องรับแสงได้ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

LA-EA1

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • ช่องรับแสงจะคงที่ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด P หรือโหมด S
 • ในการติดเลนส์บนตัวกล้องวิดีโอจำเป็นต้องมีการปรับมุมของขาตั้งเมาส์ตามไปด้วย
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • มีโฟกัสอัตโนมัติของ AF-S (AF แบบภาพเดียว) ให้ใช้งานได้โดยการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของกล้องวิดีโอเป็น Ver.02 หรือใหม่กว่า และเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์เมาส์ LA-EA1 เป็น Ver.02 หรือใหม่กว่า
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว