SONY

SAL85F28 - NEX-VG30 |ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

NEX-VG30

LA-EA5

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
 • สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF แบบภาพเดียว)) ได้ (เดิม : สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF เดี่ยว)) ได้* เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount ความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติจะช้ากว่าเมื่อติดตั้งเลนส์ E-mount (ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนได้ขึ้นกับตัววัตถุหรือความสว่างของสภาพแวดล้อมในการถ่าย)* โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

LA-EA4

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้)
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ

LA-EA3

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ
 • สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF แบบภาพเดียว)) ได้ (เดิม : สามารถใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ (AF-S (AF เดี่ยว)) ได้* เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount ความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติจะช้ากว่าเมื่อติดตั้งเลนส์ E-mount (ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนได้ขึ้นกับตัววัตถุหรือความสว่างของสภาพแวดล้อมในการถ่าย)* โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

LA-EA2

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • ถ้าคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟกัสอัตโนมัติ สัญญาณรบกวนจากการทำงานของเลนส์อาจถูกบันทึกด้วย
 • ถ้าคุณใช้ MF (ปรับโฟกัสแมนนวล) คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ถ้าคุณใช้ AF (โฟกัสอัตโนมัติ) ช่องรับแสงจะอยู่คงที่ที่ F3.5 หรือที่ช่องรับแสงใหญ่ที่สุดถ้าช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดของเลนส์เล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้)
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ

LA-EA1

 • มีใช้งานพร้อมอะแดปเตอร์เมาส์
 • ไม่รองรับ SteadyShot
 • เสียงการทำงานของไดอะเฟรมจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน
 • มีโฟกัสอัตโนมัติของ AF-S (AF แบบภาพเดียว) ให้ใช้งานได้โดยการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของกล้องเป็น Ver.02 หรือใหม่กว่า และเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์เมาส์ LA-EA1 เป็น Ver.02 หรือใหม่กว่า
 • คุณไม่สามารถเลือกบริเวณโฟกัสได้ตามใจชอบ