SONY

SEL1224GM - ILCE-3500 |Thông tin tương thích

ILCE-3500

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Nút giữ lấy nét của ống kính không hoạt động.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.