SONY

SEL1224GM - ILCE-5000 |Thông tin tương thích

ILCE-5000

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Nút giữ lấy nét của ống kính không hoạt động.
  • Khi công tắc Chế độ lấy nét được đặt ở vị trí MF, bạn không thể tiếp tục sử dụng chế độ Lấy nét tự động (AF) bằng cách nhấn phím tùy chỉnh được gán chức năng điều chỉnh AF/MF, mặc dù chế độ lấy nét trên màn hình (Màn hình LCD /Khung ngắm) chuyển sang chế độ Lấy nét tự động.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.