SONY

SEL1224GM - ILCE-5100 |Thông tin tương thích

ILCE-5100

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác. Hãy cập nhật phần mềm hệ thống của máy ảnh lên Phiên bản 3.10 trở lên để đảm bảo hiển thị chính xác.