SONY

SEL1224GM - ILCE-6400 |Thông tin tương thích

ILCE-6400

  • Không hỗ trợ SteadyShot.