SONY

SEL1224GM - ILCE-7R |Thông tin tương thích

ILCE-7R

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Bạn có thể sử dụng nút giữ lấy nét với phần mềm hệ thống phiên bản 1.02 trở lên được cài đặt trên máy ảnh.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác. Hãy cập nhật phần mềm hệ thống của máy ảnh lên Phiên bản 3.10 trở lên để đảm bảo hiển thị chính xác.