SONY

SEL1224GM - ILCE-7S |Thông tin tương thích

ILCE-7S

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Góc nhìn có thể thay đổi rộng hơn các model khác khi lấy nét. Thay đổi góc nhìn có thể rõ ràng hơn khi chế độ lấy nét được đặt thành [Lấy nét tự động nhiều ảnh liên tục] (AF-C) (bao gồm [Sports Action-Chụp hoạt động thể thao] trong chức năng Scene Selection (Chọn cảnh). Điều này không ảnh hưởng đến hình ảnh thực được ghi lại.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác. Hãy cập nhật phần mềm hệ thống của máy ảnh lên Phiên bản 3.10 trở lên để đảm bảo hiển thị chính xác.