SONY

SEL1224GM - ILCE-QX1 |Thông tin tương thích

ILCE-QX1

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.