SONY

SEL1224GM - ILME-FX6 |Thông tin tương thích

ILME-FX6

  • Không hỗ trợ SteadyShot.