SONY

SEL1224GM - NEX-3 |Thông tin tương thích

NEX-3

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Trượt công tắc Chế độ lấy nét sang vị trí MF (Lấy nét bằng tay) sẽ thay đổi cài đặt chế độ lấy nét nhưng giao diện chế độ lấy nét trên màn hình (màn hình LCD /Khung ngắm) sẽ không thay đổi.
  • Nút giữ lấy nét của ống kính không hoạt động.
  • Khi công tắc Chế độ lấy nét được đặt ở vị trí MF khi AF được chọn ở bên thân máy, chế độ lấy nét là bằng tay nhưng chức năng Hỗ trợ lấy nét bằng tay sẽ không hoạt động. (Chức năng Lấy nét tự động cũng sẽ không hoạt động).
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.
  • Bạn không thể lấy nét bằng cách nhấn nút chụp nửa chừng khi quay phim.