SONY

SEL1224GM - NEX-7 |Thông tin tương thích

NEX-7

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Khi công tắc Chế độ lấy nét được đặt ở vị trí MF (Lấy nét bằng tay), bạn không thể tiếp tục sử dụng chế độ Lấy nét tự động bằng cách nhấn nút AF/MF, mặc dù chế độ lấy nét trên màn hình (Màn hình LCD /Khung ngắm) chuyển sang chế độ Lấy nét tự động (AF).
  • Nút giữ lấy nét của ống kính không hoạt động.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.