SONY

SEL1224GM - NEX-FS100 |Thông tin tương thích

NEX-FS100

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Nút giữ lấy nét của ống kính không hoạt động.
  • Cần gạt chế độ lấy nét trên ống kính không hoạt động. Chế độ lấy nét của camera luôn được ưu tiên.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.