SONY

SEL1224GM - NEX-FS700 |Thông tin tương thích

NEX-FS700

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Trượt công tắc Chế độ lấy nét sang vị trí MF (Lấy nét bằng tay) sẽ thay đổi cài đặt chế độ lấy nét nhưng giao diện chế độ lấy nét trên màn hình (màn hình LCD /Khung ngắm) sẽ không thay đổi.
  • Nút giữ lấy nét của ống kính không hoạt động.
  • Khi công tắc Chế độ lấy nét (Focus Mode) được đặt ở vị trí MF khi AF được chọn ở trên thân máy, chế độ lấy nét là bằng tay nhưng khoảng cách lấy nét không được hiển thị. (Chức năng Lấy nét tự động cũng sẽ không hoạt động).
  • Nếu bạn đưa cần gạt FOCUS (lấy nét) về vị trí MAN (chỉnh tay) và nhấn PUSH AUTO với cần gạt chế độ lấy nét của ống kính ở vị trí MF (lấy nét bằng tay), màn hình MF tắt nhưng AF sẽ không hoạt động.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.