SONY

SEL1224GM - NEX-VG900 |Thông tin tương thích

NEX-VG900

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Chức năng "Focal Plane Phase Detection AF-Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu" không hoạt động.
  • Exif "tiêu cự" không được ghi lại.
  • Nút giữ lấy nét của ống kính không hoạt động.
  • Tên ống kính Exif sẽ không được ghi chính xác.