SONY

SEL1224GM - PXW-FS5 |Thông tin tương thích

PXW-FS5

  • Không hỗ trợ SteadyShot.