SONY

SEL1224GM - PXW-FX9 |Thông tin tương thích

PXW-FX9

  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Khi công tắc FOCUS trên máy ảnh được đặt thành AF và Công tắc chế độ lấy nét trên ống kính được đặt thành MF, nếu bạn thực hiện genlock, vị trí lấy nét sẽ thay đổi. Trước khi thực hiện genlock, hãy đặt Công tắc chế độ lấy nét trên ống kính thành AF và sử dụng công tắc FOCUS trên máy ảnh để chuyển sang AF hoặc MF.