SONY

SEL14F18GM - NEX-VG30 |Thông tin tương thích

NEX-VG30