SONY

SEL1635GM2 - ILCE-7S |Informacje o zgodności

ILCE-7S

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • W przypadku gdy dla opcji Exposure step [Skok ekspozycji] aparatu wybrano ustawienie 0,5, a pierścień przysłony ustawiony jest na wartość 0,3, wartości wyświetlane na ekranie (wyświetlacza LCD / wizjera) i dane Exif są rejestrowane zgodnie z ustawieniem 0,5 i mogą być różne od rzeczywistej wartości przysłony.
  • Wartość przysłony nie jest prawidłowo rejestrowana w przypadku rejestracji ustawień za pomocą funkcji Memory [Pamięć].
  • Nazwy Exif obiektywów nie będą poprawnie nagrywane. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe aparatu do wer. 3.10 lub nowszej, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie.