SONY

SEL1655G - ILCE-5000 |Kompatibilitetsinformation

ILCE-5000

  • SteadyShot stöds inte.
  • Inställningen Lens Comp.: Distortion [Objektivkompensation: Distortion] ställs in på "Auto"
  • Knappen "Focus hold" på objektivet fungerar inte.
  • När fokuslägesomkopplaren ställs in på MF är det inte möjligt att försöka återuppta AF-läget genom att trycka på den anpassade knappen för AF/MF-kontroll, även om fokusläget på skärmen (LCD-skärm/sökare) växlar till AF.