SONY

SEL1655G - ZV-E10 |Kompatibilitetsinformation

ZV-E10

  • Inställningen Lens Comp.: Distortion [Objektivkompensation: Distortion] ställs in på "Auto"
  • SteadyShot-funktionen fungerar inte när SteadyShot är inställd på [Standard].