SONY

SEL200600G - ILCE-5000 |Informacje o zgodności

ILCE-5000

W przypadku korzystania z obiektywu zamontowanego bezpośrednio na aparacie:

  • Ustawienie optycznej stabilizacji obrazu SteadyShot w obiektywie włączy lub wyłączy funkcję, ale zmiana nie będzie widoczna na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) i nie zostanie ona zapisana w danych EXIF.
  • Przycisk utrzymania ostrości obiektywu nie działa.
  • W przypadku, kiedy przełącznik trybu ustawiania ostrości jest w pozycji MF, nie można wstępnie wznowić trybu AF, naciskając przycisk niestandardowy przypisany do sterowania ustawieniem AF/MF, choć na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) tryb ustawiania ostrości przełącza się na wartość AF.
  • Nawet jeśli przełącznik zakresu ostrości ustawiony jest na najbliższą strefę, zakres ostrości podczas robienia zdjęć będzie taki sam, jak w zakresie pełnym
  • Ustawienie ostrości może być niemożliwe w trybie Ciągły AF.

W przypadku korzystania z telekonwertera:

SEL14TC

  • Ustawienie ostrości może być niemożliwe w trybie Ciągły AF.
  • Ogniskowa i maksymalny otwór przysłony w nazwie obiektywu w danych Exif będą podane w formie wartości powiększenia. Jeśli jednak wartości przysłony pomnożone przez powiększenie wyniosą 10 lub więcej, nie będą wyświetlane poprawnie.

SEL20TC

  • Ustawienie ostrości może być niemożliwe w trybie Ciągły AF.
  • Ogniskowa i maksymalny otwór przysłony w nazwie obiektywu w danych Exif będą podane w formie wartości powiększenia. Jeśli jednak wartości przysłony pomnożone przez powiększenie wyniosą 10 lub więcej, nie będą wyświetlane poprawnie.
  • Wartości przysłony powyżej 64 w Przewodniku ustawień ekspozycji nie będą wyświetlane prawidłowo.