SONY

SEL200600G - ILCE-7R |Informacje o zgodności

ILCE-7R

W przypadku korzystania z obiektywu zamontowanego bezpośrednio na aparacie:

  • Przycisk kompensacji drgań jest dostępny w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania.
  • Z przycisku blokady ostrości można korzystać w przypadku wersji oprogramowania aparatu 1.02 lub nowszej.
  • Z przełącznika zakresu ostrości można korzystać w przypadku wersji oprogramowania aparatu 1.02 lub nowszej.
  • Ustawienie ostrości może być niemożliwe w trybie Ciągły AF.

W przypadku korzystania z telekonwertera:

SEL14TC

  • Ustawienie ostrości może być niemożliwe w trybie Ciągły AF.
  • Ogniskowa i maksymalny otwór przysłony w nazwie obiektywu w danych Exif będą podane w formie wartości powiększenia. Jeśli jednak wartości przysłony pomnożone przez powiększenie wyniosą 10 lub więcej, nie będą wyświetlane poprawnie. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej nazwa obiektywu będzie podana wraz z nazwą telekonwertera.

SEL20TC

  • Ustawienie ostrości może być niemożliwe w trybie Ciągły AF.
  • Ogniskowa i maksymalny otwór przysłony w nazwie obiektywu w danych Exif będą podane w formie wartości powiększenia. Jeśli jednak wartości przysłony pomnożone przez powiększenie wyniosą 10 lub więcej, nie będą wyświetlane poprawnie. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej nazwa obiektywu będzie podana wraz z nazwą telekonwertera.
  • Wartości przysłony powyżej 64 w Przewodniku ustawień ekspozycji nie będą wyświetlane prawidłowo.