SONY

SEL200600G - ILCE-9 |Informacje o zgodności

ILCE-9

W przypadku korzystania z obiektywu zamontowanego bezpośrednio na aparacie:

  • W wersji 3.00 oprogramowania systemowego aparatu funkcja MODE3 przełącznika trybu kompensacji drgań jest włączona.
  • [Napęd przy. w tr. AF] (zdjęcie) w menu działa w aparatach z oprogramowaniem systemowym w wersji 3.00 lub nowszej.

W przypadku korzystania z telekonwertera:

SEL14TC

  • Pełna zgodność

SEL20TC

  • AF z detekcją fazy w płaszczyźnie ogniskowej działa w całym zakresie ogniskowych w przypadku oprogramowania systemowego aparatu w wersji 5.00 lub nowszej.