SONY

SEL200600G - ILCE-9 |Informacje o zgodności

ILCE-9

SEL14TC

  • Pełna zgodność

SEL20TC

  • AF z detekcją fazy w płaszczyźnie ogniskowej działa w całym zakresie ogniskowych w przypadku oprogramowania systemowego aparatu w wersji 5.00 lub nowszej.