SONY

SEL24105G - ILCE-5000 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-5000

  • Optisk SteadyShot-indstilling på objektivet aktiverer/deaktiverer funktionen, men indstillingen vises ikke på skærmvisningen (LCD-skærm/søger), og optages heller ikke i EXIF-data.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, er det ikke muligt forsøgsvis at vende tilbage til AF-tilstand ved at trykke på standard tastindstillingen, der er tildelt AF/MF-kontrollen, selv om skærmfokustilstanden (LCD-skærm/søger) skifter til AF.