SONY

SEL24105G - ILCE-5000 |Informacje o zgodności

ILCE-5000

  • Ustawienie optycznej stabilizacji obrazu SteadyShot w obiektywie włączy lub wyłączy funkcję, ale zmiana nie będzie widoczna na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) i nie zostanie ona zapisana w danych EXIF.
  • Przycisk utrzymania ostrości obiektywu nie działa.
  • W przypadku, kiedy przełącznik trybu ustawiania ostrości jest w pozycji MF, nie można wstępnie wznowić trybu AF, naciskając przycisk niestandardowy przypisany do sterowania ustawieniem AF/MF, choć na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) tryb ustawiania ostrości przełącza się na wartość AF.