SONY

SEL24105G - ILCE-7M3 |Informacje o zgodności

ILCE-7M3

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].