SONY

SEL24105G - ILCE-7R |Informacje o zgodności

ILCE-7R

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • Przycisk kompensacji drgań jest dostępny w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania.
  • Z przycisku blokady ostrości można korzystać w przypadku wersji oprogramowania aparatu 1.02 lub nowszej.