SONY

SEL24105G - ILCE-7SM2 |Informacje o zgodności

ILCE-7SM2

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].