SONY

SEL24105G - ILCE-9 |Informacje o zgodności

ILCE-9

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].