SONY

SEL24105G - NEX-5 |Informacje o zgodności

NEX-5

  • Przesunięcie przełącznika trybu ustawiania ostrości w pozycję MF zmieni ustawienia trybu ustawiania ostrości, ale wyświetlany na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) tryb ustawiania ostrości nie zmieni się.
  • Ustawienie optycznej stabilizacji obrazu SteadyShot w obiektywie włączy lub wyłączy funkcję, ale zmiana nie będzie widoczna na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) i nie zostanie ona zapisana w danych EXIF.
  • Przycisk utrzymania ostrości obiektywu nie działa.
  • Kiedy przełącznik trybu ustawienia ostrości jest ustawiony w pozycji MF, a z boku obudowy aparatu wybrany jest tryb AF, ustawiony będzie ręczny tryb ustawiania ostrości, ale nie będzie działała funkcja MF Assist [Wspomaganie MF]. (Funkcja AF również nie będzie działać.)