SONY

SEL24105G - NEX-7 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-7

  • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, er det ikke muligt forsøgsvis at vende tilbage til AF-tilstand ved at trykke på AF/MF-knappen, selv om skærmfokustilstanden (LCD-monitor/Søger) skifter til AF.
  • Optisk SteadyShot-indstilling på objektivet aktiverer/deaktiverer funktionen, men indstillingen vises ikke på skærmvisningen (LCD-skærm/søger), og optages heller ikke i EXIF-data.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.