SONY

SEL24105G - NEX-FS700 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-FS700

  • Hvis man skubber fokustilstandsknappen til MF-position, ændres fokustilstandsindstillingen, men visning af fokustilstand på skærmen (LCD-skærm/søger) ændres ikke.
  • Optisk SteadyShot-indstilling på objektivet aktiverer/deaktiverer funktionen, men indstillingen vises ikke på skærmvisningen (LCD-skærm/søger), og optages heller ikke i EXIF-data.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når fokustilstandsknappen er på MF, og AF er valgt på siden, er fokustilstanden manuel, men fokusafstanden bliver ikke vist (AF fungerer heller ikke).
  • Hvis du indstiller kameraets FOCUS-kontakt til MAN og trykker på PUSH AUTO med objektivets fokustilstandsknap sat på MF, slukker MF-skærmen, men AF fungerer ikke.