SONY

SEL24105G - NEX-FS700 |Informacje o zgodności

NEX-FS700

  • Przesunięcie przełącznika trybu ustawiania ostrości w pozycję MF zmieni ustawienia trybu ustawiania ostrości, ale wyświetlany na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) tryb ustawiania ostrości nie zmieni się.
  • Ustawienie optycznej stabilizacji obrazu SteadyShot w obiektywie włączy lub wyłączy funkcję, ale zmiana nie będzie widoczna na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) i nie zostanie ona zapisana w danych EXIF.
  • Przycisk utrzymania ostrości obiektywu nie działa.
  • Kiedy przełącznik trybu ustawienia ostrości jest ustawiony w pozycji MF, a z boku obudowy aparatu jest wybrany tryb AF, ustawiony będzie ręczny tryb ustawiania ostrości, ale odległość ustawiania ostrości nie będzie wyświetlana. (Funkcja AF również nie będzie działać).
  • Ustawienie przełącznika ostrości aparatu w pozycji MAN i naciśnięcie przycisku PUSH AUTO z przełącznikiem trybu ogniskowania obiektywu ustawionym na tryb MF spowoduje wyłączenie wyświetlanej informacji o trybie MF, ale tryb AF nie będzie działał.