SONY

SEL2450G - ILCE-5000 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-5000

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Indstillingen [Lens Comp.: Distortion] (linsekompensation: forvrængning) vil blive indstillet til "Auto"
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, er det ikke muligt forsøgsvis at vende tilbage til AF-tilstand ved at trykke på standard tastindstillingen, der er tildelt AF/MF-kontrollen, selv om skærmfokustilstanden (LCD-skærm/søger) skifter til AF.
  • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
  • Hvis Iris-ringen skiftes til og fra automatisk og manuel iris under filmoptagelse, stopper optagelsen.
  • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, fungerer Background Defocus Control i Photo Creativity ikke korrekt, men skærmbilledet bliver vist som normalt.