SONY

SEL2450G - ILCE-7R |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-7R

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Indstillingen [Lens Comp.: Distortion] (linsekompensation: forvrængning) vil blive indstillet til "Auto"
  • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
  • Når kameraets eksponeringstrin er indstillet på basis af 0.5 stop, og Iris-ringen på objektivet indstilles på basis af 0.3 stop, vises skærmbilledet (LCD-skærm/søger) og visningen af Exif på basis af 0.5 stop, og de kan afvige fra den faktiske blændeværdi.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden. I kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere bliver blændeværdien indstillet automatisk bortset fra i eksponeringstilstand A og M som normalt.
  • Hvis Iris-ringen skiftes til og fra automatisk og manuel iris under filmoptagelse, stopper optagelsen. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
  • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
  • Blændeværdien registreres ikke korrekt, når du registrerer indstillinger med Memory-funktionen.
  • Du kan bruge fokusfastholdelsesknappen med systemsoftwareversionen 1.02 eller nyere installeret på kameraet.