SONY

SEL2450G - NEX-7 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-7

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Indstil [Lens Comp.] til "Auto". Det mindsker skygger på hjørnerne og forvrængning. Med kamerafirmware ver.1.02 eller senere indstilles [Lens Comp.: Distortion] til "Auto".
  • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, er det ikke muligt forsøgsvis at vende tilbage til AF-tilstand ved at trykke på AF/MF-knappen, selv om skærmfokustilstanden (LCD-monitor/Søger) skifter til AF.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
  • Hvis Iris-ringen skiftes til og fra automatisk og manuel iris under filmoptagelse, stopper optagelsen.
  • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.