SONY

SEL24F14GM - NEX-VG900 |Kompatibilitetsinformation

NEX-VG900

  • SteadyShot stöds inte.
  • Funktionen Focal Plane Phase Detection AF [fassökande autofokus] fungerar inte.
  • Exif (brännvidden) registreras inte.
  • Knappen "Focus hold" på objektivet fungerar inte.
  • När bländarringen växlar mellan lägena Auto Iris [Automatisk bländare] och Manual Iris [Manuell bländare] kanske visningen på skärmen (LCD-skärm/sökare) blinkar en kort stund och fokuspositionen kanske återställs.
  • När bländarringen växlar mellan lägena Auto Iris [Automatisk bländare] och Manual Iris [Manuell bländare] registreras inte Exif-värdena för objektivmodell och högsta bländarvärde korrekt.
  • När bländarringen är inställd på läget Manual Iris [Manuell bländare] ställs bländarvärdet till det värde som bländarringen visar, oavsett exponeringsläge.
  • Om du roterar bländarringen utökas inte tiden innan kameran försätts i strömsparläge.
  • Objektivnamn i Exif-data kommer inte att lagras på rätt sätt.