SONY

SEL24F18Z - NEX-5 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-5

  • SteadyShot understøttes ikke.