SONY

SEL24F28G - NEX-FS100 |Thông tin tương thích

NEX-FS100