SONY

SEL24F28G - NEX-FS700 |Thông tin tương thích

NEX-FS700